Liên hệ

Liên hệ

Quảng bá miễn phí

Các bạn muốn quảng bá về dịch vụ lưu trú, ăn uống, tours, …. Thì vui lòng gửi bài viết kèm hình ảnh bằng tiếng Pháp tới email của chúng tôi để chúng tôi xem xét & publish trên website quảng bá miễn phí cho các bạn.

Yêu cầu bài viết không được copy từ website khác & chưa publish ở website khác

Email của chúng tôi : vntic1@gmail.com

Chúc thành công